Wát is wijsheid?

Wát is wijsheid?

Nederland is in rep en roer en de verdeeldheid over alle maatregelen die wèl of juist niet genomen zijn, is groot. Heel groot. Maar wat is wijsheid?

De ene organisatie zegt dat medewerkers thuis moeten werken, de andere organisatie eist dat zijn werknemers gewoon op kantoor komen. En dan zijn er nog beroepen die (heel begrijpelijk) niet thuis willen werken omdat hun inkomen dan wegvalt of beroepen waar thuiswerken zelfs ónmogelijk is omdat het lot van andere mensen in hún handen ligt.
De ene school sluit haar deuren omdat minister Slob zegt dat er een eigen keuze gemaakt mag worden als er een niet verantwoorde situatie dreigt. De andere school blijft open, omdat de minister president zegt dat het niet nodig is dat scholen sluiten. Maar wanneer spreken we over een niet verantwoorde situatie? Wanneer kinderen geen goed onderwijs kunnen krijgen vanwege uitval van leerkrachten? Wanneer iemand binnen een school in contact geweest is met een Corona besmetting maar zelf niet ziek is?Of wanneer er al Corona besmettingen zíj́n op scholen en het eigenlijk al te laat is?
Bij de ene sportclub vervallen alle lessen en bij de ander niet. De ene dag mag je nog met 900 studenten naar Italië en het volgende moment is het een risicogebied. En evenementen waar groepen groter dan 100 mensen bijeenkomen worden afgelast, maar als het er 99 zijn mag het wèl doorgaan.

De één reageert laconiek “Het is maar een virusje..” en geniet van de zon op een (nog) overvol terras. De ander heeft zijn winkelwagen volgeladen met zakken pasta en afbakbroodjes en slaat nog nèt niet een oude dame op haar bek vanwege het laatste pak wc-papier. En thuisblijven bij milde klachten blijkt een vage term wanneer normaal gezien de één al klaagt bij het minste of geringste pijntje, terwijl de ander dezelfde klachten verwaarloosbaar vindt.

Vanuit de overheid zijn er eerste maatregelen getroffen, maar veel verder dan adviezen lijken ze niet te komen. Vanuit de media komen er veel verschillende en tegenstrijdige verhalen en meningen, maar er is weinig zicht op wie er nou gelijk heeft. Althans… dat lijkt zo. Iedereen lijkt op dit moment te doen wat het best bij hem past…. (over)leven op zijn eigen manier. En ondertussen is Corona het gesprek van de dag.

We lijken het met z’n allen even niet meer te weten. En ik snap het. Want wát is wijsheid? Afwachten tot het mis gaat? Of rustig wachten op wat gaat komen omdat je er in je directe omgeving toch nog niet zoveel van merkt? Bij beide weet je niet hoe lang het gaat duren. Bij beide kun je de gevolgen niet overzien.
Wat is wijsheid?

Ik denk vooral dat het nu tijd is dat we allemaal ons gezond verstand gebruiken en denken om elkaar. En dat betekent soms ook dat er besluiten genomen worden waar je niet gelijk achter staat… of waar je het nut niet van inziet. Of waarvan je opgelucht adem kunt halen en niet begrijpt dat ze niet eerder genomen zijn. Besluiten waar de meningen over verdeeld zijn. En dat mag… Zolang er maar duidelijkheid is en er een eenduidig beleid wordt gevoerd. Want dat is wat we nu blijkbaar nodig hebben. Wat ík in ieder geval nodig heb. Duidelijkheid.

In ons geval is Roos thuis. Ilmarinen heeft net als de meeste scholen met kwetsbare kinderen (mytylschool, buitenschool) besloten haar deuren tot nader order te sluiten. Maar wat is wijsheid voor mezelf (als juf) en Morris? Ik wil m.n. bij hèm zijn ‘normale’ leven niet beperken, maar ben me tegelijkertijd bewust van Corona. Ik ben niet bang voor het virus, want het is niet de vraag óf je het krijgt, maar wannéér je het krijgt. Maar ik ben  wél bang voor de gevolgen ervan. Wát als heel veel mensen het gelijktijdig krijgen? Wát als we een situatie als in Italië krijgen, waar artsen en verpleegkundigen besluiten moeten nemen over leven en dood, over wie wèl behandelen en wie niet… Dan houd ik mijn hart vast. Want op het moment dat Roos wèl naar de IC zou moeten en er is nog maar één bed vrij en er moet een keuze gemaakt worden tussen Roos of een verder gezond persoon met Corona, dan weet ik wel wie dat bed gaat krijgen…. En dat is niet Roos…

Wát is wijsheid? Ìk denk in eerste instantie duidelijkheid. Dan hoef ik in ieder geval niet te kiezen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *