Frustratie momentjes

Frustratie momentjes

Dat we het gruwelijk druk hebben met de verhuizing staat buiten kijf…. Maar helaas gaat de administratie van Roos tussen de bedrijven door gewoon verder. En dat levert weer wat flinke frustratie momentjes op. Momentjes… omdat ik het te druk heb om er momenten van te maken.

Tot en met december vorig jaar viel Roos met haar indicaties onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. En toen besloot iemand die geld wilde besparen en het leuk vond om verandering door te voeren en wel zo snel (en ondoordacht) mogelijk dat vanaf 1 januari 2015 de hele zorg omgegooid moest worden. Heel even leek Roos een ‘vergeten kind’, maar ‘gelukkig’ werd half november de Wet Langdurige Zorg in het leven geroepen. Omdat het nog niet duidelijk was hoe deze wet exact ingevuld zou worden, of met andere woorden wie er precies onder deze wet zouden komen te vallen, viel de hele vergeten groep eerst onder de WLZ-overgangsregeling. De indicaties zouden blijven staan tot eind december 2015 en in de loop van 2015 zouden er herindicaties plaats gaan vinden.

En dat klopte…
Begin juni dit jaar viel er een brief van het CIZ op de mat met een vooraankondiging dat de herindicaties plaats zouden gaan vinden in de komende 6 maanden. Een week later viel er een brief van het CIZ op de mat met de mededeling dat er een herindicatie voor Roos plaats zou vinden en of we binnen twee weken na dagtekening ‘even’ een heleboel verslagen en gegevens aan wilden leveren. Omdat de nieuwe indicatie voor het leven afgegeven zou worden, wilde ik de gevraagde gegevens uiterst zorgvuldig aanleveren. Aangezien er al 4 dagen verloren waren gegaan tussen dagtekening en bezorging van de brief èn ik daarnaast alle gevraagde gegevens bij anderen moest opvragen, heb ik uitstel aangevraagd en gekregen. Ik had tot 20 augustus de tijd. 

Eind juni viel er weer een brief van het CIZ op de mat. Het ministerie van VWS had besloten dat de WLZ-overgangsregeling een jaar verlengd zou worden. M.a.w. de indicaties zouden blijven staan tot eind december 2016 en te zijner tijd zouden we meer informatie krijgen over de herindicatie.
Omdat ik heel veel mensen (van het SEIN en van Ilmarinen) aan het werk had om de gevraagde informatie voor Roos zo goed mogelijk aan te kunnen leveren, belde ik toch nog maar even naar het CIZ om te informeren of ik de gevraagde gegevens nog aan moest leveren. Jazeker, was het antwoord, want het herindicatietraject zou wèl gewoon in gang gezet worden. We hadden inmiddels al een mooi dossier klaar met verslagen van neuroloog, maatschappelijk werker, speltherapeut, fysiotherapeut en logopedist en het zou nog aangevuld worden met een uitgebreid zorgplan van Ilmarinen. 

Afgelopen vrijdag kreeg ik een telefoontje van het CIZ. De mevrouw aan de andere kant van de lijn vroeg mij of ik al op de hoogte was van de verlenging van de WLZ-overgangsregeling en of ik een kopie van een geldig legitimatiebewijs van Roos toe kon sturen. Daarnaast kon ik de voorgaande brieven over de herindicatie als niet verzonden beschouwen. 

??????!!!!!!!
Op mijn vraag of dat betekende dat ik de gevraagde gegevens niet meer aan hoefde te leveren vertelde de vrouw dat dat inderdaad niet nodig was. Het hele herindicatietraject lag momenteel stil. Als ik de gevraagde gegevens nu zou toesturen, zouden ze later niet meer actueel zijn. Daarnaast was eigenlijk nog niet (of niet meer) duidelijk hoe de WLZ ingevuld zou gaan worden. De mevrouw aan de andere kant van de lijn klonk duidelijk gefrustreerd door de hele gang van zaken wat betreft de wet en regelgeving die continue lijkt te veranderen of nog niet duidelijk is. 

Gelukkig was ik zelf maar een klein momentje (ZWAAR) gefrustreerd en toen had ik het weer te druk met de verhuizing. We zien wel hoe het loopt, ik kan er op dit moment helaas even niets aan veranderen. Maar dat het nog steeds een chaos is in zorgenland is wel duidelijk! En jammer dat de chaos ontstaan is in het kader van bezuinigingen en er nu volgensmij  veel geld verloren gaat aan loze brieven, telefoongesprekken en beleidsplannen…. Gedoe!Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *